Jeśli Steam wyświetla komunikat "Preparing to launch the game", ale gra nie włącza się, wyloguj się ze Steam i zaloguj ponownie.

Odłącz też urządzenia podłączone do portów USB (np. kamerę) i sprawdź, czy gra uruchamia się prawidłowo. Spróbuj też zainstalować starsze wersje sterowników, bo zdarza się, że najnowsze wersje są niekompatybilne z niektórymi grami.

Upewnij się, że twój komputer spełnia minimalne wymagania sprzętowe gry.

Niektóre aplikacje i procesy działające w tle mogą uniemożliwić prawidłowe działanie gry i Steam. Zapoznaj się z FAQ Steam, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Postępuj zgodnie z zaleceniami Valve: "nawet jeśli nie znajdziesz aplikacji, która może być źródłem problemu, przeprowadź weryfikację plików gry i spróbuj uruchomić grę ponownie".